Voorwaarden

De verkiezing van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Abraham Tuschinski Fonds. Door te stemmen op uw favoriete film gaat u akkoord met onze voorwaarden en regels;

Algemeen

Kans op het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek maken de drie best bezochte bioscoopfilms in de periode 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017. Er kan gestemd worden vanaf 4 september 2017 t/m 25 september middernacht. De winnaar van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek wordt aan het eind van het Nederlands Film Festival bekendgemaakt.

Termen

  • Organisatie: Stichting Nederlands Film Festival
  • Partner: Stichting Abraham Tuschinski Fonds
  • Stemomgeving: de website www.goudenkalfvanhetpubliek.nl
  • Gouden Kalf: geregistreerd merk van het Nederlands Film Festival
  • De dienstverlener: Moon Discovery v.o.f.
  • De notaris: Bakker & Neve, Leiderdorp

Wijze van uitbrengen, tellen van de stemmen en toezicht

De winnende film wordt verkozen door bezoekers die aangeven welke film zij op de 1e, 2e en op de 3e plaats willen zetten. Elke natuurlijke persoon, die de site goudenkalfvanhetpubliek.nl bezoekt mag zijn/haar persoonlijke top 3 indienen. Een film die door de bezoeker op de eerste plaats wordt gezet, krijgt hiervoor 3 punten, de tweede plaats 2, de derde plaats 1 punt. De bezoeker dient hiervoor een geldig e-mailadres te gebruiken danwel de site goudenkalfvanhetpubliek.nl toestemming te geven om de registratiegegevens van Facebook te gebruiken.

Het is elke persoon toegestaan slechts 1 maal te stemmen. De organisatie controleert op de geldigheid van stemmen met een aantal technische checks en doet onderzoek naar verdachte patronen. De uitslag van het stemmen wordt inclusief de databestanden (‘logs’ en ‘database’) verzonden aan Notariskantoor Bakker & Neve (Leiderdorp), die toezicht houdt op de procedure die gevolgd wordt door het Nederlands Film Festival en haar dienstverleners.

Op 26 september zal de uitslag aan de directie van het Nederlands Film Festival worden overhandigd inclusief een verklaring van de notaris dat de telling conform de juiste procedure is uitgevoerd.

Geldige uitgebrachte stemmen

Elke uitgebrachte stem dient afkomstig te zijn van 1 natuurlijk persoon. Per natuurlijk persoon mag er 1 maal gestemd worden. Op verzoek van de organisatie kan de dienstverlener middels steekproeven onderzoek doen naar uitgebrachte stemmen. Stemmen waarvan de identiteit van de stemmer niet in voldoende mate kan worden vastgesteld, kunnen ongeldig worden verklaard.

Kansspel

Elke stemmer maakt kans op één van de diverse beschikbaar gestelde prijzen. De winnaars worden bepaald door willekeurige selectie. Medewerkers van het Nederlands Film Festival, de NVBF, Stichting Abraham Tuschinski Fonds, Depascor B.V. en Bakker & Neve zijn uitgesloten van deelname.

Gebruik van gegevens

Gegevens van bezoekers worden alleen gebruikt door het Nederlands Film Festival. Uw gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. Goudenkalfvanhetpubliek.nl gebruikt alleen cookies om het websitebezoek en gebruikersaantallen te kunnen analyseren en daarmee haar dienstverlening te kunnen verbeteren. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven van toekomstige berichten van het Nederlands Film Festival.

Aansprakelijkheid

De organisatie, haar leveranciers en partners werken samen aan een optimale gebruikerservaring. Zij worden door geen van de genomineerde films betaald voor het leveren van de stemomgeving.

Alle rechthebbenden van de films verklaren door medewerking en vermelding op de stemomgeving dat zij het Nederlands Film Festival toestemming geven voor het gebruik van promotiemateriaal en informatie over de genomineerde film.

Geen van de bij de verkiezing van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek betrokken partijen accepteert enige aansprakelijkheid accepteert voor directe of indirecte schade die ontstaan zou zijn door het niet juist functioneren van systemen, kennelijke vergissingen of fouten, danwel invloeden van buitenaf.

Door te stemmen op het gouden kalf steunt u de productie van goede Nederlandse films!

Naast de onderscheiding met het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek ontvangt de winnaar een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld door Stichting Abraham Tuschinski Fonds. De geldprijs gaat naar de producent van de winnende films om te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproductie, overeenkomstig de bepalingen van het Bestedingsreglement van het Abraham Tuschinski Fonds.

Het Abraham Tuschinski Fonds houdt van de Nederlandse film! Daarom ondersteunen wij het Gouden Kalf van het Publiek.

voor het goed gebruik van deze site gebruiken wij cookies, lees meer hierover in ons privacy statement sluiten